Uniform

Felles e-post til Uniformkomiteen: uniform@nidarvoll.no

 

BEHANDLING AV UNIFORM

Korpsmedlemmer skal til enhver tid holde sin uniform i orden.  Skader, feil og mangler som medlemmet eller foresatte ikke er i stand til selv å utbedre, forelegges uniformskomiteen.

Når uniformen bæres skal den være ren og i forskriftsmessig stand, buksen ren og presset, skoene pusset, og rene hvite hansker.

Skade på uniform eller uniformseffekter som påviselig skyldes grov uaktsomhet av medlemmet, medfører erstatningsplikt.

RENSING AV UNIFORM

Uniformen SKAL være renset og vasket før den leveres inn:
(BÅDE VED BYTTE AV STR OG VED UTMELDING)

Hvordan

Bukse vaskes på finvaks 30 grader/ullvask, lav sentrifugering.
Skjorter, genserer og pologensrer vaskes på 40 grader bommulsvaksk, lav sentifugering.
Uniformsluen tørr-renses.
Lånte sko på pusses.
jakker og luer leveres på renseri.
  • Løse tråder etter medaljer må fjernes og evt løse knapper, skulderklaffer må festes/sys.
 
Uniformen skal være i fin stand til nestemann i korpset.

Innleveres urensede uniformseffekter, vil uniformskomiteen innkreve et rensegebyr.

Utmelding/ skifte Uniform: 

  1. Det tildeles kun ett komlpett sett uniform til hvert medlem.
  2. Dersom men senere trenger nye hansker,/ skjorter kan disse kjøpes av Uniformskomiteen. (vi tar vips)
  3. Uniformen SKAL være korpset i hende snarest etter utmelding eller seinest 4 uker (28 dager) etter semesterslutt
  4. Korpset vil sende ut en purremelding på innlevering av uniformen 1 uke før fristen (altså 3 uker etter utmelding).
  5. Dersom uniformen ikke har blitt innlevert innen fristen, vil gebyr pålydende kr 5 000 bli fakturert med 14 dagers betalingsfrist. 
 
 

Mer om Uniformen her

Ansvarlige

Navn Rolle Telefon E-post
Mona Aunøyen Ilstad Leder
Kathrine Kjendlie Uv Medlem
Mona Nøstan Medlem