Dugnad

 

Styrets forslag til dugnadspålegg for 2019

 

Norfishing / AquaNor

 
Korpset har i 11 år hatt et minstekrav på dugnadsinnsats for vakthold på Nor-Fishing på til sammen 40 timer pr. familie. Dette videreføres fortsatt for 2019. 
Det vil selvfølgelig som tidligere bli lagt vekt på å tildele ønskede vakter, men muligheten til selv å bestemme hvilke vakter man vil ha, er blitt noe redusert i forhold til tidligere år p.g.a. nedgang i antall korpsmedlemmer. 
Dette gjør vi for å få løst oppdraget på beste mulig måte og for å kunne få riktig person til riktig tid, sted og funksjon. 
 
Manglende vakter vil som tidligere, bli fakturert med kr. 150 pr. time. 
 
 
 
Hver familie er ansvarlig for å dekke sine vakter. 
Ved problemer med å dekke sine vakter kan alternativer være å få venner eller familie til å ta vakter eller bytte vakter med andre i korpset. Endringer må meldes til den som er ansvarlig for vaktlistene. 
 
Korpsmedlemmer over 18 år kan ta vakter. 
 
For aleneforeldre er kravet det halve. Det er ikke nok å være skilt, så lenge den andre bor i ”byen”. 
 
Plikter for dugnad ihht type medlemskap baseres på registret medlemskap per 1 mai. 
 
Medlemmer som endret medlemskap etter dette tidspunkt plikter å fullføre sine forpliktelser ut fra medlemskap registrert per 1 mai. 
 
 
Vedtak Dugnad: 
 
1. Innsatsen fra hver familie skal være på minst 40 timer, 20 for aleneforelder, (d.v.s. at den andre ikke bor i Trondheimsområdet). Med ny ektefelle/samboer anses man ikke lenger som aleneforelder. 
 
2. Plikter for dugnad og type medlemskap baseres på registret medlemskap per 1 mai. 
 
3. Støttemedlemmer og Aspiranter samt Medlemmer i permisjon har ikke krav til dugnad, men kan bidra med innsats mot å få betalt. 
 
4. For de som til enkelte vakter må skaffe stedfortreder, må denne være fylt 18 år og kunne snakke- og gjøre seg godt forstått på norsk. 
5. Hver familie må påberegne vakter på dagtid, fortrinnsvis 20 timer. (10 timer for aleneforelder). De som ikke kan innfri på dette kravet må tak kontakt med Leder Tiltak på tiltak@nidarvoll.no . "Dagvakt" defineres som vakter i tidsrommet 07.00 - 18.00 mandag til fredag. 
6. Dersom det utføres mindre enn 40 timer til sammen (20 for aleneforelder) faktureres manglende timer med kr. 150 pr. time. 
7. Blir man forhindret fra å møte på tildelt vakt plikter man selv å skaffe stedfortreder, for eksempel øvrig familie, venner etc. Subsidiært kan man forhøre seg om ledige ressurser i korpsets reservestyrke, hvis tilgjengelig. Nedre aldersgrense er 18 år, evt. at man fyller 18 i løpet av året. 
 
 
 
Papir
 
På Husholdningspapiraksjonene (4 i året) må hver familie ta minimum 8 pakker pr. semester. 
Manglende uttak vil bli fakturert med kr.100 pr. manglende pakke, som avregnes etter hvert semester. 
 
For aleneforeldre er kravet det halve. Det er ikke nok å være skilt, så lenge den andre bor i ”byen”. 
 
Aspirant- og permisjons-medlemmer samt støttemedlemmer har ikke krav til papirdugnad, men kan om ønskelig bidra med papirsalg. 
 
Det er ikke anledning å ta ut papir utover de 4 aksjonene. Dvs. det er ikke anledning å kjøpe papir til andre tider enn ved selve papir bestillingen / utdelingsperioden. 
 
 
Vedtak papir: 
 
Hver familie forplikter seg til å ta ut minimum 8 pakker husholdningspapir for hvert semester.
 
Aspirant- og permisjons-medlemmer samt støttemedlemmer har ikke krav til papirdugnad, men kan om ønskelig bidra med papirsalg. 
 
Manglende uttak vil bli fakturert med kr. 100 pr. pakke. 
 
Manglende Papirdugnad avregnes etter hvert avsluttet semester.