Dirigenter

Felles e-post til dirigentene: dirigent@nidarvoll.no

Navn Rolle Telefon E-post
Andreas Havnen Hansen All-instrument pedagog andreas.havnen.hansen@gmail.com
John Arve Viset Hoveddirigent 920 30 103 johnaviset@gmail.com

Andreas Havnen Hansen

Andreas kommer fra Stranda på Sunnmøre

Han studerer Bachelor i utøvende musikk ved NTNU, med trompet som hovedinstrument.

Andreas startet som dirigent i 2014 med Nidarvoll Skolemusikkorps, som han dirigerer fortsatt.

Innen det arbeidet han som lærer og dirigent på Stranda kulturskole og i Stranda skolekorps.

Vikariert som aspirant dirigent for Asheim og Utleira skolekorps.

For tiden spiller han trompet hos Ila Brassband på fritiden.

John Arve Viset

   John Arve kommer fra Ørskog.

   Han har musikkfaglig bakgrunn fra Toneheim og Musikkonservatoriet i Trondheim, innen trompet, direksjon, pedagogikk, administrasjon og ledelse.

   John Arve startet som dirigent i 1989 med Nidarvoll Skolemusikkorps, som han dirigerer fortsatt.

   Han dirigerer også skolekorpsene på Byneset. Han har også dirigert Nidarvoll Ungdomskorps og Kolstad Janitsjar.

  Han er til daglig ansatt i Trondheim Kommunale Musikk- og Kulturskole og Melhus Kulturskole som Musikkpedagog.