Styret

Felles e-post til styremedlemmer: styret@nidarvoll.no

Navn Rolle Telefon E-post
Kristian Lier Selnæs Leder leder@nidarvoll.no
Svein Jarle Vikanes 1. nestleder 915 59 388
Lars Danielsen 2. nestleder
Robert Rasmussen Kasserer Kasserer@nidarvoll.no
Ingrid Selvig Brøske Sekretær sekretar@nidarvoll.no

Kristian Lier Selnæs

 • Lede korpset utfra gjeldene vedtekter, visjon, målsetting og handlingsplan
 • Lede/administrere korpsets daglige drift mellom årsmøtene
 • Lede styrets arbeid – skape engasjement og fordele oppgaver og ansvar
 • Styrets kontakt med forbund/krets og skoleadministrasjon
 • Konsertlokaler og årsaktiviteter
 • Nyhetsredaktør på facebook og hjemmeside
 • Aktivitetskalender

Svein Jarle Vikanes

 • Planlegge sommerturer
 • Leders stedforetreder
 • Rekrutterings leder
 • Følge opp all-instrument barna mot foresatte / innmelding
 • Mediekontakt

Lars Danielsen

 • Kontaktperson / bindeledd mellom styret og musikanter
 • Utmerkelser og sermonier
 • Medaljer, plaketter, stjernedryss og Konfirmantspillinger
 • Studieleder
 • Bistå juniorstyret
 • Gjennomføre valg av Tamburmajor
 • Formidle informasjon til medlemmene / ha egne møter med medlemmene
 • Være aktiv bidragsyter til utviklingen av korpset musikalske vekst
 

Robert Rasmussen

 • Føre korpsets regnskap, inkl. regnskapsavslutning
 • Innkreve kontingent
 • Forestå utlønning / utbetaling av regninger
 • Utarbeide løpende økonomisk status til styret
 • Utfylling av søknadsskjema for diverse økonomiske tilskudd
 • Innberetninger til skattemyndigheter

Ingrid Selvig Brøske

 • Referent ved styremøter
 • Utarbeide info til foreldre/foresatte/korpsmedlemmer
 • Distribuere info / vedlikehold postlister og aktivitetskalender
 • Dele ut infoblad "korpsperm" til nye medlemmer
 • Utarbeide årsmelding til korpsets årsmøte
 • Utarbeide vaktlister for styret
 • Diverse korrespondanse; inn/utmeldinger, brev til skolen, etc.
 • Oppdatering av medlemslister og rapportering av innmeldinger og utmeldinger