Slagverk skal vedlikeholdes slik

Lilletrommen

Vedlikehold

To ganger i året, når skoleåret begynner og før utesesongen tar til, demonteres trommen:

Trommen rengjøres utvendig og innvendig med en fuktig klut. Den poleres utvendig med “drum lacquer polish”.

Alle innvendige skruer trekkes til.

Demperen rengjøres.

Dempeskruen smøres med litt vaselin.

Skinnene vaskes med mildt såpevann.

Reifer og strammeskruer rengjøres.

Strammeskruene smøres med litt vaselin i gjengene.

Trommen settes sammen igjen

Seidestrammeren renses og smøres.

Oppbevaring

Lilletrommen skal alltid oppbevares i koffert eller trekk.

Dette beskytter instrumentet mot støv og skader.

Ikke legg noe (stikker, bandolær, stativ) i kofferten som kan skade instrumentet

La aldri instrumenter stå nær en varmekilde

Basstrommen (stortrommen)

Vedlikehold

Påse regelmessig at alle strammeskruene sitter tilstrekkelig fast.

Oppbevaring av basstrommen

Basstrommen skal alltid oppbevares i koffert eller trekk.

Dette beskytter instrumentet mot støv og skader.

Ikke legg noe (stikker, bandolær, stativ) i kofferten som kan skade instrumentet

La aldri instrumenter stå nær opptil en varmekilde

Pauker

Pauker er et fintfølende instrument og må håndteres med forsiktighet.

Pauker skal løftes i stagene.

Løft aldri en pauke i reifen. Selv en liten forskyvning av reifen kan gi uren tone.

Når paukene forlates, skal pedalene være i midtstilling og beskyttelsestrekket på.

Plasser aldri noe oppå paukeskinnene.

Vedlikehold

Pedalsystemet holdes rent og velsmurt.

Kobberkjelen holdes ren med en ren, myk klut.

Skinnene holdes rene og fri for støv, skitt og fingeravtrykk med en ren støvklut.

Oppbevaring av paukene

Paukene oppbevares i et temperert, ikke for tørt eller fuktig rom.

Ikke legg noe (stikker, bandolær, stativ) i kofferten som kan skade instrumentet

La aldri instrumenter stå nær opptil en varmekilde

Ved transport anbefales solide transportkasser, gjerne foret opp med skumplast slik at de står støtt.

Cymbaler 

Vedlikehold

Fingeravtrykk og skitt demper klangen. Cymbalene holdes rene med mildt såpevann og børste ( børst med rillene). Dette gjøres minst 2-3 ganger i året. 1 gang i året rengjøres de med “cymbal cleaner”.

Oppbevaring

Cymbaler oppbevares i cymbalbager.

Klokkespill/lyre, xylofon, marimba, virbrafon

Bruk bare de køllene instrumentet er beregnet for. Andre køller kan skade stavene.

Vedlikehold

Stavene holdes rene med en myk klut. Skitne staver klinger dårlig.

Demperpedalen smøres om den går tregt eller knirker

Oppbevaring

Instrumentene oppbevares under trekk når de ikke er i bruk. Slå av vibrafonmotoren.

Legg aldri noe oppå tastaturet, selv ikke med beskyttelsestrekket på.

Stativer

De bevegelige delene på high-hat-stativet og basstrommepedalen må jevnlig rengjøres og smøres.