Retningslinjer/regler

Regler for opptreden og oppførsel

Medlemmene i Nidarvoll Skolemusikkorps viser generelt god orden og oppførsel.  En opplisting av regler for opptreden og oppførsel kan derfor virke unødvendig.

Vi minner likevel om følgende retningslinjer som gjelder for skolekorps tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, herunder Nidarvoll Skolemusikkorps:


Generell opptreden

  1. Utøvende og ikke-utøvende medlemmer, ledere, instruktører og dirigenter (heretter kalt medlemmer), skal under opptreden i eller på vegne av korpset ivareta vanlige regler for god og sømmelig oppførsel og folkeskikk.
  2. Medlemmene plikter å rette seg etter korpsets vedtekter.
  3. Under alle forhold skal medlemmene opptre på en slik måte at de er verdige representanter for musikkbevegelsen.
  4. Medlemmene skal være høflige, oppmerksomme, flittige og i det hele tatt vise en god oppførsel.
  5. All bruk av rusmidler er forbudt for alle medlemmer ved alle arrangementer.  Ved overtredelse skal foreldre/ foresatte varsles, og medlemmet kan vises bort for kortere eller lengre tid, jfr. korpsets vedtekter.

 

Hjemme øving

Det forventes at musikantene øver hjemme etter avtale med instruktør/dirigent slik at de kan ivareta sine musikalske oppgaver i korpset.

Forøvrig

Det forventes at du som medlem i korpset tar vare på de effektene du låner av korpset som instrument, noter og uniform.