Regler for distinksjoner og hederstegn

Tildeling av stjerner og medaljer er regulert av antall år som korpsmedlem, og ett år legges til ved hvert årsskifte. Ansiennitet fra medlemskap i andre korps teller ikke. Ved permisjon fra Nidarvollskolemusikkorps hvor permisjonen varer mer enn ett år, godskrives maksimum ett års ansiennitet dersom et medlem i permisjonsperioden ikke har deltatt aktivt i andre korps.

Stjerner

Tildeling av års-stjerner skjer under uniforms mønstring innen 17. mai.

Det blir tildelt en gullstjerne for hvert fullført korps år.

Distinksjoner bæres første gang 17. mai, etter utdeling.

Medaljer og Medaljeskjold

Tildeling av medaljer og skjold skjer under vårkonserten innen 17. mai.

Medaljen skal bæres på jakkeslaget fra og med tildelingsdagen.

 
Ved 3 års ansiennitet som musikant ihht. vedtakter tildeles bronse-medalje
Ved 5 års ansiennitet som musikant tildeles sølv-medalje
Ved 7 års ansiennitet som musikant tildeles sølv-medalje
Ved 10 års ansiennitet som musikant tildeles gull-medalje
Medaljeskjold tildeles musikanter som fyller 21 år i løpet av kalenderåret.
 
Medlemmer som deltar i korpsets jubileumsår tildeles jubileumsmedalje.

Ved hvert 5 år tildeles jubileumsmedalje i Sølv.

Ved hvert 10 års jubileum tildeles medalje i Gull.

Instruks for bæring av distinksjoner og hederstegn.

Års-stjerner

Års-stjerner sys på venstre arm sentrert under korpsets 2 cm emblem. Første stjerne skal sys på 2 cm (mitten av stjerne) rett under spissen av korpsets emblem. Påfølgende stjerner skal sys på henholdsvis til venstre og til høyre for første stjerne. Det skal være 2 cm (mellom senter av stjernene) mellom hver stjerne. Stjernene skal danne et «hestesko» mønster etterhvert som det blir fler. Den 8 stjernen festes under flagget. Den 9 stjerne 1 cm under den første stjerne osv.

 

Medaljer

Alle medaljer skal være festet på venstre side.

Medaljene bør syes fast med et par sting slik at de ikke faller av.

Korpsets ansiennitet medaljer skal festes øverst nærmest jakkeslaget. Når ny ansenitet oppnås skal den tidligere års-medaljen byttes ut.

Korpsets jubileums medaljer skal festes øverst til venstre for ansiennitet medaljen. Når ny jubileumsmedalje tildeles skal den tidligere medaljen byttes ut.

Ovennevnte medaljer skal alltid festes øverst og være festet i linje. Andre medaljer skal ikke plasseres i samme høyde.

 

 

Andre medaljer slik som festivalmedaljer blir også festet ved slaget ved ulike anledninger, og de festes på venstre side under ansiennitet og jubileums medaljer neste gang uniformen er i bruk.