Opptreden på Reiser

  1. Korpset skal alltid ha reiseledere på reiser/ korpsturer. 
  2. Reiselederne skal være medlemmene behjelpelig i alle nødvendige forhold under reiser og opptredener, være kontaktledd overfor arrangør og verter.
  3. Medlemmene plikter å rette seg etter reiseledernes anvisninger og beskjeder, samt gjeldende regler for opptreden/ oppførsel.
  4. Ved felles overnattinger i skolebygninger og lignende, skal reiselederne bo sammen med korpset og sørge for å holde ro og orden.
  5. Lederne skal være til eksempel for medlemmene ved å vise sømmelig og tillitvekkende oppførsel.