Vi søker ny aspirantkorpsdirigent!

Har du lyst til å være ansvarlig for det musikalske og pedagogiske opplegget for våre aspiranter? Vi har ledig 20% stilling som aspirantkorpsdirigent fra og med august i år.

Vi ønsker oss:
En engasjert, målrettet, strukturert, samarbeidende og pedagogisk dirigent for vårt aspirantkorps.
En dirigent som kan instruere og utvikle de yngste musikantene og gi dem mestringsfølelse og opplevelsen av musikkglede. 
 
Hva det innebærer å være aspirantdirigent:
Jobben omfatter driften av aspirantkorpset. Dette innebærer da musikalsk og pedagogisk ansvar. Planlegging og gjennomføring av øvelser og seminarer. Finne repertoar, tilrettelegge enkeltstemmer og tilpasse utfordringer til den enkelte musiker. 
 
Som aspirantdirigent vil du også ha kontakt med foreldrene, skolen/SFO og kulturskolen.
Du vil planlegge overgangen fra aspirant- til juniorkorps sammen med styret og junior- og hovedkorpsdirigenten.
 
Du vil ha ansvar for rekrutteringsopplegg rettet mot 2.klasse som vi kaller «Allmusikk». 
Dette er en ukentlig instrumentprøving  for 2.trinn i en avgrenset periode i SFO tiden.
 
Stillingen er totalt en 20% stilling. 
 
Litt om oss og våre aktiviteter
Korpset har totalt rundt 50 medlemmer under 18 år, og spiller alle typer korpsmusikk. Vi deltar fast på Trøndersk mesterskap. Vi deltar også gjerne på mer uformelle konkurranser som Steinkjespæll og KimenOpen.  Vi har ca 3-4 helgeseminarer pr. skoleår. Som avslutning på sesongen pleier vi å dra på tur (enten på stevner/festivaler eller selvorganisert), hvert 5.år til utlandet.
 
På Nidarvoll er det torsdager som er “korpsdag”. Til nå har aspirantene øvd i SFO-tiden på torsdager. Når vi får ny skole om halvannet år, og har fasiliteter til å øve flere grupper samtidig, håper vi å kunne øve 18-19 på torsdager (hovedkorps 18-20).
 
 
Er dette noe for deg?
Send søknad og CV til styret@nidarvoll.no
 

Søknadsfrist 15.juni

Tiltredelse august 2022
 
Spørsmål kan rettes til leder Kristian Selnæs - leder@nidarvoll.no / 951 35 564