Velkommen til årsmøte på torsdag 16.02.16 kl. 19.30

Velkommen til årsmøtet!

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017
 
I samsvar med vedtektenes § 3 innkalles det med dette til årsmøte i Nidarvoll skolemusikkorps.
 
Tid: Torsdag 16. februar 2017 kl. 19.30.
 
Sted: Korpshuset, Nidarvoll skole.