Trønderskmesterskap 6.februar 20022

For Nidarvoll skolemusikkorps så er Trønderskmersterskap større enn 17.mai. Forberedelsene fram til mesterskapet starter allerede på høsten. 

 

Aspirantkorpset, Juniorkorpset og Hovedkorpset deltar alle med sine egne program. 

 

Bildene er fra oppvarming og klargjøring til konsert.