TM-fest for alle musikanter i korpset

niorstyret inviterer alle musikere (aspirant, junior, hovedkorps) til feiring etter Trøndersk Mesterskap. Det blir ingen ordinære øvelser denne dagen.