Misjon/mål

Vi skal være et korps som skaper glede og god stemning i Trondheim med musikken vår.

Vi skal gi barna et fundament for musikalsk utvikling i et trygt sosialt miljø som gjennom et godt pedagogisk opplegg stimulerer til vekst og utvikling.