Material

Felles e-post til materialkomiteen: material@nidarvoll.no

I Nidarvoll skolemusikkorps er korpsinstrument inkludert i kontingent for alle musikanter og aspiranter. Alle må behandle instrumentene forsiktig så det ikke oppstår unødige skader.

Skader som skyldes uaktsomhet skal betales av det enkelte medlem. Alle er erstatningspliktig dersom instrumentet blir borte eller ødelagt.

Dersom musikanter ønsker å benytte privateid instrument, må man gjerne gjøre det. Korpset dekker skader og nødvendig overhaling som oppstår når instrumentet brukes i korpsets tjeneste. Det gjelder ikke privateide instrumenter. 

Ved inn korrekt / manglende bruk ihht instrumentinstruks skal bruker dekke kostnaden selv.

Det er IKKE anledning å bringe instrument til reparasjon eller kjøpe inn utstyr uten rekvisisjon fra materialkomite. Korpset dekker ikke kostnader som mangler rekvisisjon.

Korpsforsikringen dekker skader som oppstår når instrumentet brukes i korpsets tjeneste. Det gjelder også privateide instrumenter.

Utstyr som korpset dekker:

 • Fliser, til treblåseinstrument, utdeles 2-4 st. ved behov.
 • Noteklyper, ved marsjering
 • Marsjmappe, lånes ut ved behov og skal leveres tilbake etter spilling
 • Lån / leie av instrument ihht årsmøte vedtak
 • Enkel og rimelig Munnstykke, Ligatur
 • Notelys lånes ut etter behov

Dekkes kun ved innmelding og utdeling av første instrument, etterpå må det dekkes av den enkelte selv.

 • Startsett av vedlikeholds /pusse sett.
 • Aspirantsekken og mappe, deles ut kun en gang ved opprykk til juniorkorps
 • Rørhette, rotes denne bort må den enkelte supplere selv

Utstyr den enkelte må dekke selv:

 • Instrumentstativ
 • Notestativ for privat bruk
 • Notebøker for bruk i enkeltundervinsing
 • Ventilolje/slideolje
 • Bøylefett
 • Seletøy
 • Svaber, kost eller klut med snor for innvendig bruk
 • Korkfett
 • Muter
 • Ergo produkter
 • Annet tilbehør

Kan Kjøpes hos Blåsmo Musikk

Ansvarlige

Navn Rolle Telefon E-post
Kimmo Kansanen Leder 466 74 764
Astrid Skjesol Noteforvalter
Kristin Brattli Medlem 470 17 188
Jomar Storler Medlem 479 30 134