Kultur

Korpskultur er en del av menneskelivet, viktig for vår utvikling som sosiale vesener stimulerer følelser, refleksjon, fantasi og skaperglede.

Korpsdeltakelse er et virkemiddel for å styrke det friske i oss beskytter mot sykdom og utjevner sosiale forskjeller øker livskvalitet og mestring.

Frivillig kulturliv = folkehelse.

Vi lever i et multikulturelt samfunn, og beste måten og bli kjent på og å kunne få respekt og forståelse for hverandre på er å spille i korps sammen. Vi må tørre å bli kjent. Det er ikke de og oss, det er vi, i et Norge hvor felleskap, gjensidig respekt og forståelse for hverandre bør råde.

Frivillig korpsliv er tilgjengelig for alle både som forbrukere av musikktilbud og som utøvere.

Vi tilbyr arena for samarbeid og involvering