Instrument stell

Utstyr får du kjøpt hos Jaco, Nedre Møllenberg 33, eller Blåsmo Musikk A/S, Fjordgata 46/48.

Kontakt noen av medlemmene i materialkomitéen hvis du skal kjøpe utstyr du tror skal på korpsets regning.

Hvis det skjer noe spesielt med instrumentet, tar du umiddelbart kontakt med et medlem i materialkomitéen. Ikke forsøk å reparere instrumentet selv!

Vi er til stede på torsdager i korpsrommet kl 17:30 – 19:15. Ellers kan vi nåes via e-postadresse: material@nidarvoll.no