Innmelding i kulturskolen

https://www.trondheim.kommune.no/kulturskolen/

 

For at barnet skal få best mulig utbytte av sin musikalske opplevelse kreves det at barnet også meldes inn i Musikk og kulturskolen på sitt instrument. Der vil barnet få individuelt tilpasset personlig instrument opplæring etter sine personlige behov.  Kontingenten for individuell undervisning ved TKMK dekkes ikke gjennom kontingent til korpset, men faktureres direkte fra TKMK til hver enkelt elev.