I uniform

Opptreden i Uniform

Det forplikter å bære uniform.  Såvel enkeltvis som samlet identifiseres uniformerte medlemmer med korpset.  Medlemmer i uniform pålegges derfor ekstra aktpågivenhet overfor gjeldende reg for opptreden/oppførsel.

Når korpset opptrer uniformert, skal samtlige deltagende medlemmer bære uniformen slik det er foreskrevet.  Evt. lettelser i antrekket skal ikke endre uniformens preg og skal gjennomføres likt for alle.

Ved spilleoppdrag uten marsjering, skal alle møte i vanlig, blå uniform, om ikke annet er avtalt.

På uniformen skal det kun være åremålstegn, stjerner etc og medaljer fra stevner/ arrangement.  Det kan være aktuelt å begrense antall medaljer.

Bæring av Uniform

Uniform skal bæres ved alle offisielle opptredener og spilleoppdrag, eller når styret eller dirigent bestemmer dette.  Unntak fra dette eller lettelse i antrekket kan kun tillates av styret eller dirigent.

Enhver som bærer uniform skal vise korrekt og behersket oppførsel. 

En uniform legges merke til og et enkelt uniformert medlem kan med dårlig oppførsel skade korpsets navn og rykte.

Uniformsbeskrivelse

Korpsuniformen

Består av blå jakke, blå bukse med hvite sidebånd, rød sløyfe og blå hatt med skjerm samt hvit skjorte.  Privat skal korpsmedlemmene i tillegg holde, hvite hansker, sorte sokker, sorte sko og gjennomsiktig regnkappe og lueovertrekk.  Skjorter, hansker og regnkapper kan kjøpes på korpsrommet.

Til uniformen bæres årsstjerner, medaljer og korpsets emblem. (Se her hvordan)

Aspirantuniformen

Består av blå bomullsgenser, hvit pologenser, blå bukse med hvite sidebånd og blå båtlue, samt hvite hansker..  Aspirantene holder selv hvite hansker, sorte sokker, sorte sko og regnfrakk.
Regnfrakk og hansker kan kjøpes hos korpsets uniformskomité til nærmere fastsatte torsdager gjennom året. Priser står oppslått på veggen ved uniformslageret.

Mer om uniformen