Hvordan bli medlem

Allmusikk (les mer)

Nidarvoll Allmusikk er et nytt og gratis program for 2.klassinger ved Nidarvoll skole. Målet er å gi deltakerne en viss forståelse av musikk gjennom lytting, leking og spilling, samt å forberede dem til å bli aspiranter hos Nidarvoll Skolekorps.

Rekruttering utenom "All-Musikk"

Foruten rekruttering via kurset, er korpset også åpent for nye medlemmer ellers i året. 
Da er det bare å møte opp på Nidarvoll Skole på torsdager når korpset har samspill, man kan ta kontakt med noen i styret., eller man kan melde seg inn hær:

INNMELDING

 

STØTTEMEDLEM

Støttemedlemskap kan tegnes av alle interesserte over 19 år som ønsker å støtte korpset, og ellers vil ha en tilknytning til Nidarvoll skolemusikkorps.