Direktiv ved samspill og gruppeøvelser

Oppmøte

 1.  Utøvende medlemmer skal møte på øvelser, konserter og andre oppdrag til avtalt tid.
 2. Fravær meldes dirigenten før øvelsen, om mulig i god tid på forhånd. Det er dirigenten som planlegger øvelsene og som eventuelt må justere programmet hvis noen uteblir. Jo tidligere fraværet meldes, jo bedre.
 3. Merk at oppmøte på øvelser er et kvarter før selve øvelsen starter.
 4. Det er meningen at tiden skal benyttes til utpakking av instrument og notestativ, oppvarming på instrumentet og finne frem noter.
 5. Innen dirigenten kommer, skal alle sitte på sin plass, og ha stemt instrumentet sitt.
 6. Når øvelsen starter skal musikantene være klar til å spille.
 7. Det er pliktig å møte opp på siste øvelsen før en konsert eller forestilling. Kun alvorlig sykdom er gyldig grunn til fravær.

 

Samspill og gruppeøvelser

 1. Under øvelsen skal det være rolig i øvingslokalet, dvs. unødig bråk skal unngås. 
 2. Vis alltid god disiplin og rett deg etter beskjeder fra dirigent og ledere.
 3. Elektronisk utstyr skal legges bort og være avslått under øvelsene og ikke brukes.
 4. Spill ikke uten at du er bedt om det. Forstyrr ikke instruktøren eller de som spiller. Når en gruppe øver, skal de andre være stille.
 5. Glede og humor preger øvelser og arrangementer.
 6. I Korpset inkluderer og hjelper vi hverandre, og er venner på tvers av alder og kjønn – ingen skal være alene.
 7. Alle musikantene bidrar til positiv utvikling og trivsel gjennom engasjement og medvirkning
 8. Juniorstyret skal respekteres når de ber medlemmer om å følge retningslinjene.
 9. Medlemmene skal ved gruppeøvelse rette seg etter gruppeleders instrukser.
 10. I pausen skal det også vises god opptreden/oppførsel.
 11. Det er kun tilsynsvakter som har adgang under øvelsene, andre voksne henvises til foreldrerommet.
 12. De siste 15 minuttene av samspillsøvelsene kan foresatte komme for å lytte på øvelsen.
 13. Rydd opp etter øvelsen, alle må bidra med å sette alt på sin plass.